Sytuacje kryzysowe i zdarzenia traumatyczne

 

Prowadzimy krótkie formy odreagowania psychologicznego po wydarzeniach traumatyzujących (debriefing) oraz poradnictwo psychologiczne w związku z przeżytą traumą i/lub doświadczeniem przemocy (relacje partnerskie, prześladowanie, ofiary przestępstw).